Verksamhet

Juridiska föreningen i Uppsalas verksamhet är uppdelad i fem olika utskott och varje utskott leds av en styrelseledamot. Utöver de fem utskotten inom kåren finns det icke utskottsbudna grupper, varav två faller under kårens vice ordförande.

Sociala utskottet

Det sociala utskottet ansvar för större delen av kårens studiesociala verksamhet. Den studiesociala verksamheten innefattar allt från gasquer och baler till idrott och insparksveckor. Sociala utskottet är utan tvekan kårens största utskott sett till antalet engagerade ämbetsmän. Utskottet är uppdelat sju olika grupper som har olika funktioner. Utskottet leds av ordföranden för det sociala utskottet. Läs mer om varje grupps verksamhet genom att följa länkarna nedan.

Reccekommittén ansvarar för kårens insparksveckor på hösten och våren.
Gasquegruppen ansvarar för kårens gasquer, baler och diplomeringsmiddagar.
Internationella kommittén ansvarar för de Nordiska Veckorna och övriga internationella events och tillställningar.
Idrottsgruppen ansvarar för kårens idrottsevenmang och veckliga idrottsaktiviteter.
SJM ansvarar för den regionala delen av Svenskt Juridiskt Mästerskap, också kallat jurist-SM, som är en tävling mellan alla juristprogram i Sverige.
Vokalensemblen kårens Vokalensemble.
Klubbmästeriet ansvarar för kårens verksamhet på Jontes stuga, med allt från café till pub under sig.

Administrativa utskottet

Det administrativa utskottet ansvar för den administrativa delen av kårens verksamhet. Det innebär att utskottet berör saker såsom IT, stipendier och arkivering. Administrativa utskottet har på senaste tiden sett stora omstruktureringar, vilket i stora drag resulterade i kommunikationsutskottet. Idag består utskottet av fem grupper som har olika funktioner. Utskottet leds av sekreteraren tillika ordföranden för det administrativa utskottet.  Läs mer om varje grupps verksamhet genom att följa länkarna nedan.

IT ansvarar för kårens hemsida, mailer och annan kringliggande IT verksamhet.
JuristJouren ansvarar för kårens idella juridiska rådgivning som genomförs med hjälp av engagerade juriststudenter.
Bokförmannen ansvarar för kårens bokinköp för bokförsäljningen som sker av böcker från Iustus förlag.
Stipendienämnden ansvarar för utdelningen av kårens årliga stipendier.
Arkivarien ansvarar för kårens arkiv på Carolina Redivia.

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvar för kårens interna och externa kommunikation. Utskottet är kårens nyaste utskott efter en omstrukturering som ledde till att de berörda grupperna flyttades från det administrativa utskottet till kommunikationsutskottet. Utskottet består av sex grupper som har ansvar för olika uppgifter. Utskottet leds av kårens kommunikationsansvarige. Läs mer om varje grupps verksamhet genom att följa länkarna nedan.

PR-gruppen ansvarar för kårens marknadsföring i allt från Facebook till affischer.
Press Judicata redaktionen ansvarar för kårens medlemstidning.
JF-Podden ansvarar för kårens podcast.
Fotograf ansvar för att fotografera kårens events, allt från insparksveckor till föreläsningar.
Filmansvarig ansvarar för kårens videorelaterade material.
Merchandise ansvarar som namnet antyder för inköpet av kårens merchendise.

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens kontakt med arbetslivet, och arbetar för att bygga en bro mellan arbetslivet och medlemmarna. Arbetet handlar om upphandling av avtal likväl som föreläsningar och besök hos olika relavanta arbetsgivare. Utskottet har två grupper som ansvarar för olika delar av utskottets arbete. Utskottet leds av kårens arbetsmarknadsansvarige. Läs mer om varje grupps verksamhet genom att följa länkarna nedan.

Arbetsmarknadsgruppen ansvarar för allt från kårens samarbetsavtal till föreläsningar med arbetsgivare.
JF Karriär ansvarar för kårens platsbank för arbetsannonser.

Studierådet

Studierådet ansvarar för utbildningsfrågor och påverkansarbete vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Studierådsledamöter sitter med i alla nämnder, grupper, kommittéer och utskott vid Juridiska fakulteten som behandlar frågor av betydelse för oss juriststudenter. Vidare anordnar utskottet evenemang såsom PM- och tentastugor. Utskottet leds av ordföranden för Studierådet. Läs mer om varje grupps verksamhet genom att följa länkarna nedan.

Studierådet ansvarar för kårens utbildningsfrågor och påverkansarbete.
Studieförbättrandegruppen ansvarar för studieförbättrande evenemang såsom bokbytardagar, PM- och tentastugor samt Uppstartsprogrammet.

Icke utskottsbunden verksamhet

Utöver de utskottsbudna verksamheten har kåren några verksamheter som är inte är bunden till ett utskott. Detta för att deras verksamhet anses vara så övergripande eller att av dess natur att den ska vara fristående. Som tidigare nämnt är det kårens vice ordförande som leder två av dessa grupper, vilket är JoM-gruppen och ekonomigruppen. Den sista verksamheten är valberedningen. Läs mer om varje grupps verksamhet genom att följa länkarna nedan.

Ekonomigruppen ansvarar för det löpande arbetet med kårens ekonomi.
JoM-gruppen ansvarar för kårens arbete internt och externt med frågor som berör jämlikhet och mångfald.
Valberedningen ansvarar som namnet antyder för beredningen inför kårens stämmor.

Nyheter

Nominera till Årets lärare!
9 maj 2022
Gernandt & Danielssons casedag den 26/10
14 oktober 2021
Kallelse till extrastämma den 19/9-21
29 augusti 2021
Alla nyheter