Verksamhet

Juridiska föreningen i Uppsalas verksamhet är, med några undantag, uppdelad i fem olika utskott och varje utskott leds av en styrelseledamot.

Sociala utskottet

Det sociala utskottet ansvar för större delen av kårens studiesociala verksamhet. Den studiesociala verksamheten innefattar allt från gasquer och baler till idrott och insparksveckor. Sociala utskottet är utan tvekan kårens största utskott sett till antalet engagerade ämbetsmän. Utskottet är uppdelat i sju olika verksamhetsgrupper. Läs mer om varje grupps verksamhet genom att följa länkarna nedan.

Reccekommittén ansvarar för kårens insparksveckor (“recceveckan”) på hösten och våren.
Gasquegruppen ansvarar för kårens gasquer, baler och diplomeringsmiddagar.
Internationella kommittén ansvarar för de Nordiska veckorna och övriga internationella evenemang och tillställningar.
Idrottsgruppen ansvarar för kårens idrottsevenemang och löpande idrottsaktiviteter.
Vokalensemblen (“Lex Legato”) är, som det låter, kårens Vokalensemble som sjunger och uppträder på egna och andras tillställningar.
Klubbmästeriet ansvarar för kårens verksamhet på Jontes stuga, både café på dagtid och pub/festlokal kvällstid.

Administrativa utskottet

Det administrativa utskottet ansvar för den administrativa delen av kårens verksamhet och gör sådant som kanske inte alltid syns så mycket utåt. Man ser till att verksamheten helt enkelt fungerar bra!

IT-gruppen ansvarar för kårens hemsida, mailer och annan kringliggande IT verksamhet.
Bokmästaren ansvarar för kårens bokinköp för bokförsäljningen som sker av böcker från Iustus förlag.
Stipendienämnden ansvarar för utdelningen av kårens årliga stipendier.
Arkivarien ansvarar för kårens arkiv på Carolina Redivia.

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvar för kårens interna och externa kommunikation. Utskottet består av sex grupper som har ansvar för olika uppgifter och leds av kårens kommunikationsansvarige.

PR-gruppen ansvarar för kårens marknadsföring i allt från Facebook till affischer samt JF-karriär.
Press Judicata-redaktionen ansvarar för kårens medlemstidning Press Judicata.
JF-Podden är kårens egna podcast.
Fotograferna ansvar för att fotografera kårens events, allt från insparksveckor till föreläsningar.
Filmproduktionsansvariga ansvarar för kårens videorelaterade material.
Merchandiseansvarige ansvarar som namnet antyder för inköpet av kårens profilprodukter.

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens kontakt med arbetslivet, och arbetar för att bygga en bro mellan arbetslivet och medlemmarna. Utskottet förhandlar samarbetsavtal med våra partners och anordnar föreläsningar och besök hos olika relevanta arbetsgivare. Utskottet har två grupper som ansvarar för olika delar av utskottets arbete. Utskottet leds av kårens arbetsmarknadsansvarige.

Arbetsmarknadsgruppen ansvarar för allt från kårens samarbetsavtal till föreläsningar med arbetsgivare.
SJM ansvarar för den regionala delen av Svenskt Juridiskt Mästerskap, också kallat jurist-SM, som är en tävling mellan alla juristprogram i Sverige.

Studierådet

Studierådet ansvarar för utbildningsfrågor och påverkansarbete vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Studierådsledamöter sitter med i alla nämnder, grupper, kommittéer och utskott vid Juridiska fakulteten som behandlar frågor av betydelse för oss juriststudenter. Vidare anordnar utskottet evenemang såsom PM- och tentastugor. 

Studierådet ansvarar för kårens utbildningsfrågor och påverkansarbete.
Studieförbättrandegruppen ansvarar för studieförbättrande evenemang såsom bokbytardagar, PM- och tentastugor samt Uppstartsprogrammet.

Övrig verksamhet

Ekonomigruppen ansvarar för det löpande arbetet med kårens ekonomi och leds av kårens vice ordförande tillika ekonomiansvarige.
JoM-gruppen ansvarar för kårens arbete internt och externt med frågor som berör jämlikhet och mångfald.
Valberedningen ansvarar som namnet antyder för beredningen av personval inför kårens stämmor.