Valberedningens nyheter

Kallelse till Aprilstämma

6 april 2019

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse lyser vakanta poster

27 september 2018

Juridiska föreningen kallar till septemberstämma

3 september 2018
Alla nyheter