Administrativa utskottets nyheter

Hemsidan är på G igen!

Alla nyheter

Administrativa utskottet

Utskottet har hand om föreningens administrativa uppgifter så som stipendieutdelning, bokförsäljning, hemsida, e-post, arkiv och den juridiska rådgivningen Juristjouren. Utskottet består av:

Är du intresserad av att veta mer om föreningen eller någon specifik post? Kontakta oss på någon av våra e-postadresser!

Kontakta utskottsordförande

Emelie Möller
Emelie Möller
Sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet