Studierådet

Stöter du på problem eller har funderingar över juristutbildningen kan du vända dig till Studierådet.
 

Studierådet bedriver den studiebevakande och studieförbättrande delen av Juridiska föreningens verksamhet. Detta innebär att det är till Studierådet du kan (och bör) vända dig med alla problem och funderingar som rör juristutbildningen.

Studierådsledamöter sitter med i alla nämnder, grupper, kommittéer och utskott vid Juridiska fakulteten som behandlar frågor av betydelse för oss juriststudenter. Här fattas besluten i de stora frågorna, t.ex. om betygskriterier, vilka fördjupningskurser vi ska ha, vilka studenter som ska få dispens och mycket mer.

Studierådet har för varje terminskurs utsett ett skyddsombud för varje termin som ska ta vara på studenternas intressen och framföra deras åsikter. Stöter du på problem under din termin kan du vända dig till skyddsombudet för att få vidare hjälp. Skyddsombuden finns också på plats och bevakar alla mittermins- och slutterminskursråd, vilka säkerställer att eventuella problem kan tas upp till behandling så att utbildningen vidareutvecklas. Studierådet kan även ge stöd och hjälp med projekt som du vill driva på juridiska institutionen. Jämställdhet? Arbetsmiljö? Hälsa? Rättningstider? Det är bara fantasin som sätter gränserna. Vi i Studierådet har resurser och erfarenhet av att hantera utbildningsrelaterade problem, så tveka inte att vända dig till oss.

I början av varje termin anordnar Studierådet Bokbytardagarna, ett forum där juriststudenter kan sälja och köpa begagnad kurslitteratur och på så sätt spara (och tjäna) pengar. För studenter på terminskurs 1 annordnar vi även ett mentorskapsprogram, Uppstartsprogrammet, där studenterna kan få en mentor som kommit lite längre på sina juridikstudier och som kan bidra med tips och stöd. I samband med att T1 skriver sitt tredje PM annordnar vi även en PM-stuga där vi bjuder in föreläsare som pratar om språkbruk och där studenter på högre terminer kan ge tips om hur man ska tackla PM-skrivandet.

Nyheter

Föreläsningsserie: Hållbar studiemiljö och psykisk hälsa
3 oktober 2020
2020 ÅRS STIPENDIER
18 mars 2020
Kallelse till Decemberstämma
20 november 2019
Alla nyheter

För mer information, kontakta

Arvid Bertilsson
Arvid Bertilsson
Ordförande
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
My Darling
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
Elsa Kahlen
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
Anna Johansson
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
Hannes Rudsäter
T4 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
Liza Lindgren
T5 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
My Darling
T6 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
Fanda Mácha