Stipendium

Juridiska föreningen i Uppsala delar årligen ut stipendium till medlem som visat prov på utmärkt studiebegåvning. Stipendiet delas ut av kårens styrelse, efter beredning av kårens stipendienämnd. Som medlem räknas nuvarande medlem i föreningen (studerande eller doktorand vid juridiska institutionen – studieuppehåll godtas men inte studieavbrott). Stipendiesumman är sammanlagt 50 000 kr VT22. Stipendiesumman kan delas av flera stipendiater. 

Ansökan görs digitalt via mail till stipendium@jf-uppsala.se senast den 14 mars 2022.

För att ansökan ska betraktas som komplett ska följande handlingar bifogas:
– Resultatintyg från Ladok, avseende studier på juristprogrammet eller lantmäteriprogrammet. 
– Eventuellt andra betyg/intyg som sökande vill åberopa. 
– Namn, personnummer, kontaktuppgifter (mail/telefon) och kontouppgifter.
– GDPR-samtycke. 

Observera att icke-kompletta ansökningar ej kommer att behandlas.