Rasmus Knutsson
Rasmus Knutsson
Ordförande för sociala utskottet
Max Karlsson
Max Karlsson
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
Simone Andersen
Simone Andersen
Kommunikationsansvarig
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
Jonatan Skagerberg
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
Johan Håård
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
Kamila Mazurkiewicz
T4 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
Sofia Stigson
T5 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
Herman Wedel
T6 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
Irma Flores
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Simon Jonsson

12 augusti 2019

Utlysning av lika villkorsmedel

Anställda, studerande och övriga organisationer eller föreningar verksamma vid Uppsala universitet är välkomna att ansöka om medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid universitetet framåt.

Rådet för lika villkor utlyser totalt 430 000 kr och enskild ansökan kan uppgå till maximalt 150 000 kr.

Rådet välkomnar ansökningar som är inriktade på insatser och granskningar som kombinerar flera områden inom lika villkor.

Anvisningar och ansökningsblankett: http://www.uu.se/goto/aidq330

Senast den 30 september 2019 måste din ansökan ha inkommit.

Skannat underskrivet original kan skickas till ann-sofie.wigg-bodin@uadm.uu.se och originalhandlingarna ska skickas till:
Ann-Sofie Wigg Bodin,
Uppsala universitet
HR-avdelningen, HR-enhet MedFarm
Box 256
751 05 Uppsala

Om du har frågor kontakta:
Ann-Sofie Wigg Bodin
Tel. 018 – 471 18 53
E-post: ann-sofie.wigg-bodin@uadm.uu.se

Employeesstudents and organizations or associations at Uppsala University are welcome to apply for funding to finance actions that will improve equal opportunities at the University.

The Equal Opportunities Advisory Board announces a total of 430 000 SEK and each application can receive a maximum of 150 000 SEK.

The Equal Opportunities Advisory Board welcomes applications that that cover different aspects of equality work, based on e.g. gender, ethnicity, sexual orientation and transgender identity.

Download instructions

Download Application Form

Applications have to be submitted September 30 2019.

You can send a scanned and signed application as PDF to: ann-sofie.wigg-bodin@uadm.uu.se and the original application have to be sent to:
Ann-Sofie Wigg Bodin,
HR-avdelningen
HR-enhet MedFarm
Box 256
751 05 Uppsala
Email: ann-sofie.wigg-bodin@uadm.uu.se

IF YOU HAVE QUESTIONS CONTACT:
Ann-Sofie Wigg Bodin
Phone: 018 – 471 18 53
Email: ann-sofie.wigg-bodin@uadm.uu.se

Ann-Sofie Wigg Bodin 
Lika villkorsspecialist | HR-enhet MedFarm
Uppsala universitet | HR-avdelningen
Box 256, 751 05 Uppsala | Besöksadress: von Kraemers allé 2
Tel: +46 18 471 18 53 Mobil: 070-425 05 87