10 december 2018

Sök vakanta poster!

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen via mail: valberedning@jf-uppsala.se.

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här: http://bit.ly/JF_Ämbetsbeskrivningar

Skicka in din ansökan senast 14 december!

Lysta poster:

Styrelsen

En (1) vice ordförande

Valberedningen

Två (2) ledamöter av Valberedningen

Studierådet

En (1) ansvarig för Uppstartsprogrammet

Sociala utskottet

Åtta (8) klubbverkare
En (1) vice gasqueförman
En (1) vice internationell sekreterare En (1) internationell assisitent

Arbetsmarknadsutskottet

En (2) arbetsmarknadsassistent
En (1) sponsoransvarig
En (2) ansvariga för Svenskt Juridiskt Mästerskap (SJM)

Administrativa utskottet

En (1) ledamot av stipendienämnden

Kommunikationsutskottet

En (1) vice PR-förman
En (1) biträdande chefredantör för Press Judicata* En (1) biträdande layoutansvarig för Press Judicata* En (1) fotograf
En (1) filmproduktionsansvarig

JoM-gruppen

En (1) JoM-assistent