20 november 2019

Kallelse till Decemberstämma

Juridiska föreningen i Uppsala kallar till vinterstämma!

Den 1 december har Juridiska föreningen sin årliga vinerstämma! Vill du vara med och utveckla studentlivet i Uppsala? Har du alltid varit intresserad av att engagera dig men aldrig försökt dig på? Kanske vill du knyta närmare kontakter med arbetslivet? Vill du vara med och påverka kårens framtid och rösta fram nästa styrelse?

Då ska du komma på vinterstämman! Oavsett vad du är intresserad av finns det garanterat lediga uppdrag som passar just dig: Marknadsföring, valberedning, IT, gasqueanordnande, ansvar för Jontes pub – och mycket mer. Dessutom har vi lediga poster i vår styrelse. Kanske är du nästa recceförman HT20 – eller nästa vice ordförande?

När? 1 december kl. 10.00
Var? Brusewitzsalen, Gamla torget

Den 11 november kan du träffa JF på Munken ifall du har några frågor om ämbetena. Vi kommer också vara med på Kontaktdagen den 12 november – haffa oss gärna där!

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 20 november. Ansökningar görs här: https://bit.ly/2p44vQF

Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera
personen till valberedningen här! https://bit.ly/2Q3EJHt

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här: https://bit.ly/33uGiSB

Vill du förändra något i JF – vår verksamhet, hur vi är organiserade, eller vilka frågor vi ska driva? Skicka en motion till stämman och gör din röst hörd! Motioner kan handla om nästan vad som helst som rör JF:s verksamhet och alla medlemmar kan skicka motioner. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 november via sekr@jf-uppsala.se.

Lysta poster
Ämbetsperioden är VT20-HT20 för alla ämbeten förutom dem som följs av en asterisk (*). För de ämbeten som följs av en asterisk är ämbetsperioden endast VT20. Poster som vice förman för en grupp markerade med två asterisker (**) övergår till att bli ett förmansämbete HT20.

Styrelsen
En (1) vice ordförande
En (1) ordförande för sociala utskottet
En (1) kommunikationsansvarig

Ej utskottsbundna ämbeten
En (1) ordförande för Valberedningen
Åtta (8) ledamöter av Valberedningen
Tre (3) ekonomiassistenter

Studieutskottet
En (1) sammankallande för studieförbättrande gruppen*

Sociala utskottet
En (1) klubbmästare*
En (1) pubmästare tillika vice klubbmästare
En (1) eventmästare tillika vice klubbmästare
En (1) husmästare

En (1) gasqueförman*
En (1) vice gasqueförman
Två (2) gasqueassistenter

En (1) recceförman HT20
En (1) vice recceförman HT20
Fyra (4) recceassistenter HT20

En (1) internationell sekreterare
En (1) vice internationell sekreterare
Två (2) internationella assistenter

En (1) ensembleförman*
En (1) vice ensembleförman
En (1) spexförman

Arbetsmarknadsutskottet
En (1) sponsoransvarig

Administrativa utskottet
En (1) bokmästare
En (1) arkivarie
Två (2) ledamöter av stipendienämnden*
Två (2) IT-ansvariga
Två (2) ledamöter av miljörådet

Kommunikationsutskottet
En (1) PR-förman
En (1) vice PR-förman
Fem (5) PR-assistenter

En (1) chefredaktör för Press Judicata*
En (1) biträdande chefredaktör för Press Judicata**
En (1) biträdande layoutansvarig för Press Judicata**

Två (2) fotografer
Två (2) filmproduktionsansvariga
En (1) poddmästare
En (1) merchandiseansvarig