27 september 2018

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse lyser vakanta poster

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 10:e oktober via mail:

valberedning@jf-uppsala.se

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här:

http://bit.ly/JF_Ämbetsbeskrivningar

Lysta poster:

Studierådet

En (1) ledamot i den studieförbättrande gruppen

Sociala utskottet

En (1) eventmästare
Tio (10) klubbverkare
En (1) vice gasqueförman
En (1) recceförman VT19 Tre (3) recceassistenter VT19

Arbetsmarknadsutskottet

En (1) arbetsmarknadsassistent
En (1) ansvarig för Svenskt Juridiskt Mästerskap (SJM)

Kommunikationsutskottet

En (1) vice PR-förman
Två (2) PR-assistenter
En (1) biträdande layoutansvarig för Press Judicata

Rasmus Knutsson
Rasmus Knutsson
Ordförande för sociala utskottet
Max Karlsson
Max Karlsson
Vice ordförande tillika ekonomiansvarig
Simone Andersen
Simone Andersen
Kommunikationsansvarig
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
T1 och Juridiskt grundår Skyddsombud
Jonatan Skagerberg
T2 Skyddsombud
T2 Skyddsombud
Johan Håård
T3 Skyddsombud
T3 Skyddsombud
Kamila Mazurkiewicz
T4 Skyddsombud
T4 Skyddsombud
Sofia Stigson
T5 Skyddsombud
T5 Skyddsombud
Herman Wedel
T6 Skyddsombud
T6 Skyddsombud
Irma Flores
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Lantmäteriprogrammet Skyddsombud
Simon Jonsson