4 november 2018

Juridiska föreningen kallar till novemberstämma

Den 25 november 2018 kl. 13:00 i Brusewitzsalen, Gamla torget.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 november via sekr@jf-uppsala.se

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 14 november. Ansökningar görs här: bit.ly/jfsök_ht18

Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera personen till valberedningen här! bit.ly/jfrekommendera_ht18

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här: http://bit.ly/JF_Ämbetsbeskrivningar

Läs mer: https://www.facebook.com/events/571117443344069/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1541337075273496