18 mars 2020

2020 ÅRS STIPENDIER

Juridiska föreningen i Uppsala delar årligen ut stipendium till medlem som visat prov på utmärkt studiebegåvning. Stipendiet delas ut av kårens styrelse, efter beredning av kårens stipendienämnd. Som medlem räknas nuvarande medlem i föreningen studerande vid juristprogrammet.

2020 kommer fem stipendier á 10 000 kronor att delas ut.

Ansökan görs digitalt via mail till stipendium@jf-uppsala.se senast den 2 april 2020.

För att ansökan ska betraktas som komplett ska följande handlingar bifogas:
– Ifylld och underskriven ansökningsblankett (finns att hämta på http://www.jf-uppsala.se/stipendium eller Jontes Stuga).
– Betyg från juristprogrammet.
– (Valfritt) Betyg från andra akademiska studier som sökande önskar åberopa.

Observera att icke-kompletta ansökningar ej kommer att behandlas.