FAQ

Membership and membership card

Do i have to be a law student to get help from you?

Since we are the student union for the faculty of law at Uppsala University, (Geographically limited to Uppsala) you have to be a student at the faculty for us to be able to help you. You do not need to be a member of the Law Student Union in Uppsala (Juridiska Föreningen, JF) to get help from us. If you are currently studying at another faculty, there are other student unions to contact.

The Pharmaceutical Student Union(FaS) can be found here.
The student union for Gotland, Rindi, can be found here.
The Association Uppsalaekonomerna (UE) can be found here.
Uppsala student union (US) can be found here.
Uppsala Union of Engineering and Science Students (UTN) can be found here.

Can you sell guest cards for nations?

No, we don’t have the mandate to write guest cards. For more information on how to acquire one, see here.

I have received a Mecenart-card with the JF logo at the bottom of my card, does it work as a membership card?

The answer is no. The logos at the bottom of the card are the logos for the student unions present at Uppsala university, and the collaboration organ for the nations, Kuratorskonventet. A membership card is valid if it reads “Juridiska föreningen” in the top right of the card, see images below.

I have not received a Mecenat card with the text “Juridiska föreningen” on it, what do I do?

You should come by Jontes Stuga during one of our recpetion hours, and we will help you there. Information about the reception hours can be found here!

I have not received my Mecenat card, why?

In order to receive your Mecenat card, you must not have any debts to any nations or unions. If you are indebted to a nation, for example, but debt free to others, you still won’t receive your card until the nations debt has been paid.

Om du har fått en nytt Mecenatkort i Mecenatappen, men inte ett fysiskt kort, kan det vara så att kortet har hamnat hos oss p.g.a. felaktig adress. Kom förbi en av våra mottagningstider om så är fallet!

Jag har tappat bort mitt Mecenatkort och vill ha ett nytt, hur får jag ett nytt?

Du kan själv beställa ett nytt kort genom Mecenatappen eller Mecenats hemsida.

Jag har flyttat och mitt Mecenatkort kommer till fel adress, hur byter jag adressen?

Det absolut snabbaste och enklaste sättet att byta adress för leveransen av Mecenatkortet är att själv ändra till din nya adress i Mecenatappen eller via Mecenats hemsida.

Kurser och examinationer

Jag har försökt få kontakt med min lärare angående min kurs, men hen svarar inte. Vad ska jag göra?

Lärare har en skyldighet att besvara frågor så snabbt som möjligt. Kontakta läraren igen och hänvisa till Förvaltningslagen 4 § om hen inte svarar.

När kommer schemat för kursen?

Ett översiktligt schema med datum för obligatorisk undervisning, examinerande moment och omtentamen ska finnas senast fem veckor före kursstart. Där ska även en förteckning över den huvudsakliga litteraturen finnas med. 

Ett definitivt schema ska meddelas senast en vecka innan kursstart.

De har lagt en examination på en helgdag. Måste jag delta vid den examinationen?

För studenter finns det inga regler om ledighet på helgdagar, varför tentamen eller liknande examinationer kan förläggas på dessa dagar. Universitetet ska däremot, enligt Förvaltningslagen 7 §, underlätta för studenterna att ha med universitetet att göra. Det innebär att universitetet exempelvis inte ska lägga examinationer på nyårsafton eller liknande. Vid schemaläggning ska hänsyn även tas till studenter som av religiösa skäl inte har möjlighet att delta i undervisning eller examineras på vissa religiösa helgdagar. 

Vad har min kurs för betygskriterier?

Kriterierna för en examination ska tillkännages för studenterna. Dessa ska vara tydliga och ska vara samma för både ordinarie- och omexamination. 

Det var över en månad sedan vi skrev tenta/lämnade in PM och resultatet har inte kommit. Hur lång tid ska det ta?

Alla tentor och andra examinationer ska vara rättade inom 25 kalenderdagar och minst 14 kalenderdagar innan omtentamen. Detta gäller så länge det inte finns särskilda skäl. Läs gärna mer här!

Jag är missnöjd med mitt betyg på en kurs, hur går jag tillväga för att överklaga?

Ett betyg är ett myndighetsbeslut som inte går att överklaga. Är du däremot missnöjd och inte tycker att betyget speglar din prestation kan du ompröva betyget. Det du då ska göra är att vända dig till din examinator och att begära en omprövning. Det som är viktigt att komma ihåg är att det är hela betyget som omprövas, men att du kan hänvisa till enskilda moment, exempelvis ett tentasvar. Vet du inte vem examinatorn är kan du börja med att höra av dig till amanuensen på kursen. 

För att omprövningen ska göras krävs att betyget är uppenbart felaktigt. För att komma upp i den nivån bör du försöka hitta detaljerade skäl till varför du tycker att ditt betyg är felaktigt. Du kan exempelvis använda dig av tentakommentaren som publiceras och jämföra ditt tentasvar, eller försöka hitta saker i ditt PM där du tycker att du blivit felbedömnd. Ju fler saker som ligger till grund för ditt betyg, desto större är chansen att ditt betyg omprövas. 

Tycker du att det är svårt eller har problem med din omprövning kan du kontakta vår studiebevakare för mer information och hjälp. 

 

Nyheter

Nominera till Årets lärare!
9 maj 2022
Gernandt & Danielssons casedag den 26/10
14 oktober 2021
Kallelse till extrastämma den 19/9-21
29 augusti 2021
Alla nyheter