Om kåren

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är studentkåren för dig som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Föreningen har länge präglat det uppsaliensiska studentlivet och har sina rötter från tidigt 1700-tal. Föreningen grundades officiellt år 1844 för att kunna börja trycka sin egen kurslitteratur under dåvarande tryckfrihetsförordning (verksamheten finns idag kvar i iUSTUS AB), och är Nordens äldsta juristförening. Mer om vår historia finner du här.

Sedan 2016 är Juridiska Föreningen studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Vi har idag ca 2000 medlemmar, ca 120 förtroendevalda och över 200 aktiva. Vår verksamhet utgår från Jontes stuga som är beläget på Övre Slottsgatan 3, 753 10 Uppsala. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vår verksamhet utgår från våra tre ben: utbildningsrelaterad verksamhet, studiesocial verksamhet och kontakt med arbetslivet. Tack vare vår bredd finns det stor möjlighet att hitta något som passar just dig.

Utbildningsrelaterad verksamhet

Juridiska Föreningen representerar samtliga studenter och doktorander som studerar vid Juridiska fakulteten, och har ett aktivt påverkansarbete. Om du upplever att du har problem med din utbildning, har blivit illa behandlad av universitetet eller har andra frågor bör du höra av dig till vår studiebevakare (ordf@jf-uppsala.se).

Juridiska Föreningen tillsätter studentrepresentanter både vid Juridiska fakulteten och vid universitetets centrala organ. Allt detta för att värna om studentintresset i alla beslut som fattas. Vi anordnar bl.a. PM-stugor och tentastugor samt har ett mentorskapsprogram där nya studenter kan få en mentor (dvs en erfaren student) som hjälper till med studietekning m.m.

Studiesocial verksamhet

Juridiska Föreningen arbetar för att alla studenter ska ha en så rolig studietid som möjligt. Vi anordnar bland annat mottagningar, gasquer, baler, idrottsturneringar och pubkvällar.

På Jontes stuga bedrivs dagligen caféverksamhet där det går att köpa kurslitteratur, ta en kaffe, värma matlådan eller sitta på övervåningen och plugga. Vi ger även ut en egen medlemstidning (Press Judicata).

Kontakt med arbetslivet

En stor del av Juridiska Föreningens verksamhet är arbetet med att föra samman de olika aktörerna på arbetsmarknaden med studenterna. Vi har ett antal samarbetspartners med vilka vi anordnar olika föreläsningar och evenemang.

Varje höst anordnar vi, tillsammans med ELSA Uppsala, “Kontaktdagen” som är en arbetsmarknadsmässa för våra studenter.

Vill du veta mer? Kontakta

Simon Alsing
Vice President and Financial Officer