Vanliga frågor

Medlemskap och medlemskort

Måste jag vara juriststudent för att få hjälp av er?

Juridiska föreningen i Uppsala bedriver studiebevakning gentemot Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Det betyder att du måste studera vid Juridiska fakulteten för att vi ska kunna hjälpa dig. Utöver juristprogrammet omfattar det lantmäteriprogrammet, juridiskt grundår och vissa masterprogram. Studerar du exempelvis handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen omfattas det inte. Du behöver inte vara medlem i Juridiska föreningen i Uppsala för att få hjälp från oss.

Studerar du vid någon annan fakultet? Här hittar du de andra kårerna.
Farmacevtiska studentkåren (FaS)
Gotlands studentkår Rindi (Rindi)
Föreningen Uppsalaekonomerna (UE)
Uppsala studentkår (US)
Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN)

Kan jag köpa ett gästkort till nationer hos er?

Nej, vi utfärdar inga gästkort. För mer information kring hur du kan införskaffa dig ett gästkort, se hit.

Jag har inte fått något studentkort i appen, varför?

För att kunna få ett studentkort får du inte ha någon skuld till någon nation eller kår. Tills betalning har erlagts till den kår eller nation som du har en skuld till kommer kortet inte synas som det ska. Har du ingen skuld? Skicka ett mail till viceordf@jf-uppsala.se så kan vi hjälpa dig.

Det står inte “Juridiska föreningen” på mitt studentkort, vad gör jag?

Kom förbi våra mottagningstider så hjälper vi dig. Information kring mottagningstiderna hittar du här.

Jag har fått ett Studentkort som har JF:s logga i nederdelen av kortet, fungerar det som medlemskort?

Nej, tyvärr inte. Loggorna i nederdelen av kortet är loggorna för de kårer som finns vid Uppsala universitet samt nationernas samarbetsorgan Kuratorskonventet. För att ha ett giltigt medlemskort måste det stå “Juridiska föreningen” uppe i högra hörnet, se bilder nedan.

Hur får jag ett fysiskt studentkort?

Det går att beställa ett fysisk kort i appen Studentkortet – STUK.CO där du även fyller i vilken adress du vill att det ska skickas till.

 

Kurser och examinationer

Min lärare svarar inte på mail, vad ska jag göra?

Lärare har en skyldighet att besvara frågor så snabbt som möjligt. Kontakta läraren igen och hänvisa till 6 § Förvaltningslagen om hen inte svarar.

De har lagt en examination på en helgdag. Måste jag delta vid den examinationen?

För studenter finns det inga regler om ledighet på helgdagar, varför tentamen eller liknande examinationer kan förläggas på dessa dagar. Universitetet ska däremot, enligt 9 § Förvaltningslagen underlätta för studenterna att ha med universitetet att göra. Det innebär att universitetet exempelvis inte ska lägga examinationer på nyårsafton eller liknande. Vid schemaläggning ska hänsyn även tas till studenter som av religiösa skäl inte har möjlighet att delta i undervisning eller examineras på vissa religiösa helgdagar. 

Vad har min kurs för betygskriterier?

Kriterierna för en examination ska tillkännages för studenterna. Dessa ska vara tydliga och ska vara samma för både ordinarie- och omexamination. Dessa finns med i kursplanen.

Det var över en månad sedan vi skrev tenta/lämnade in PM och resultatet har inte kommit. Hur lång tid ska det ta?

Alla tentor och andra examinationer ska vara rättade inom 25 kalenderdagar och minst 14 kalenderdagar innan omtentamen. Detta gäller så länge det inte finns särskilda skäl.

Jag är missnöjd med mitt betyg på en kurs, hur går jag tillväga för att överklaga?

Ett betyg är ett myndighetsbeslut som inte går att överklaga. Är du däremot missnöjd och inte tycker att betyget speglar din prestation kan du ompröva betyget. Det du då ska göra är att vända dig till din examinator och begära en omprövning. Det som är viktigt att komma ihåg är att det är hela betyget som omprövas, men att du kan hänvisa till enskilda moment, exempelvis ett tentasvar. Vet du inte vem examinatorn är kan du börja med att höra av dig till amanuensen på kursen. 

För att omprövningen ska göras krävs att betyget är uppenbart felaktigt. För att komma upp i den nivån bör du försöka hitta detaljerade skäl till varför du tycker att ditt betyg är felaktigt. Du kan exempelvis använda dig av tentakommentaren som publiceras och jämföra ditt tentasvar, eller försöka hitta saker i din PM där du tycker att du blivit felbedömd. Ju fler saker som ligger till grund för ditt betyg, desto större är chansen att ditt betyg omprövas. Tycker du att det är svårt eller har problem med din omprövning kan du kontakta vår studiebevakare för mer information och hjälp. 

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss om du behöver hjälp eller har några frågor eller funderingar! Här hittar du kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter

Simon Alsing
Vice President and Financial Officer