Styrelsemöten

Styrelsemöten

Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens löpande verksamhet, alla styrelsemöten är öppna för föreningens medlemmar och styrelsen.

För medlemsärenden kontakta styrelsen via medlem@jf-uppsala.se

Styrelsens mötestider VT17, på Ihregården om inget annat anges:

31/01 17.00
14/02 17.00
28/02 17.00
14/03 17.00
28/03 17.00
11/04 17.00
27/04 17.00
09/05 17.00
23/05 17.00