Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens löpande verksamhet. Den består av sju personer med olika ansvarsområden i föreningen.

Styrelsen

Ordförande

Hedvig Lind
0700 90 86 73

Vice ordförande 

Simon Alsing
0700 90 86 72

Ordförande för det sociala utskottet 

Sofia Jäger

Kommunikationsansvarig 

Viktor Tunon

Arbetsmarknadsansvarig 

Jonatan Arnö

Ordförande för studierådet 

Felix Olin

Sekreterare

Andreas Skjöldebrand