Remissvar

2017-05-24 | Remissvar till Uppsala universitets internremiss rörande SOU 2017:20
Juridiska Föreningen har beretts möjlighet att kommentera Uppsala universitets internremiss rörande SOU 2017:20, Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning.