Handlingar

Handlingar

Rapporter
2016-09-08 | Studierådets rapport om årsintagning
Under VT16 startade en diskussion inom juridicum om att eventuellt övergå till ett årsintag på juristprogrammet. Studierådet ombads i samband med detta att undersöka juriststudenterna inställning till förslaget. Resultatet av den undersökningen samt studierådets egna ståndpunkt finns sammanfattade i denna rapport.

2017-03-28 | Terminskurs 3 och situationen med de stulna tentorna
Vid tentamen våren 2017 förkom ett antal tentasvar för en grupp studenter från terminskurs 3. Studierådet engagerades i dialogen mellan universitetet och studenterna och förde fram studenternas synpunkter till institutionen. I denna rapport har vi sammanfattat händelseförloppet tillsammans med konstruktiv kritik för framtiden samt förslag på åtgärder som kan förhindra att något liknande kan inträffa i framtiden.

2017-04-05 | Rapport från arbetsgruppen för åsiktsprogrammet
Majstämman 2016 uppdrog åt studierådet att ta fram ett förslag till åsiktsprogram för Juridiska föreningen. I början av höstterminen tillsatte studierådet en arbetsgrupp som jobbat kontinuerligt med frågan och vi kommer presentera vårt förslag på aprilstämman 2017. Här är en rapport från arbetsgruppen om hur arbetet gått till och hur man gått till väga för att ta fram information om vilka som är de viktigaste frågorna för juriststudenter.

Protokoll
2017-01-17 | Protokoll 170117

2017-02-09 | Protokoll 170209

2017-03-09 | Protokoll 170309

2017-03-23 | Protokoll 170323

2017-04-10 | Protokoll 170410

Skrivelser
2017-03-10 | Skrivelse – muntlig framställning
Angående examinationer och undervisning i muntlig framställning under juristprogrammet.

2017-03-10 | Skrivelse – T2 PM-2
Angående PM-instruktion för T2.

Övriga handlingar
2016-10-27 | Förslag till process för rekrytering av ny rektor
Detta är det senaste förslaget till process för rektorsvalet. Se särskilt stycket om hörandeförsamling.