JF-Podden

JF-Podden

JF-Podden är Juridiska Föreningen i Uppsalas officiella podcast som produceras i samarbete med Cederquist. Podden drivs fr o m VT17 av föreningens Poddmästare. För kontakt med Poddmästaren finns mailen pod@jf-uppsala.se.