Om Juridiska föreningen

Om Juridiska föreningen

Juridiska föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden studentförening för juridikstuderande i Uppsala.

Föreningen har idag ca 2000 medlemmar. Föreningen grundades redan 1844 och har idag en omfattande verksamhet för sina medlemmar. Juridiska föreningen bedriver såväl social som studiebevakande verksamhet. Detta innefattar bland annat bokförsäljning, café- och pubverksamhet, idrottsverksamhet samt drivandet av en juristjour med juridisk rådgivning. Föreningen ger också ut en medlemstidning samt anordnar debatter, medlemsmiddagar, baler och fester. Föreningens studiebevakande del representerar juriststudenterna i alla beslutande organ på Juridiska institutionen i samarbete med Uppsala Studentkår. Juridiska föreningen har även ett betydande utbyte med andra juristföreningar i Norden.

Aktuell information går att finna här och på vår facebooksida.

For information about Juridiska föreningen in English click here.