Lokaler

Lokaler

Jontes stuga

Jontes är juristernas lilla hus som ligger på Övre Slottsgatan 3. Bakgrunden till att föreningen förvärvade huset var att föreningen tidigare hade hållit till huset Ambrosia, som idag hyser Västgöta nations expedition. Efter att Västgöta nation valde att höja hyran för juristerna valde föreningen att gå till Hyresnämnden och klaga. Denna ansåg dock att hyreshöjningen var fullt rimlig, varför föreningen kände sig nödgad att leta efter ett nytt tillhåll. Mycket tack vare dåvarande Inspektor Torgny Håstad så kunde föreningen flytta in i sin stuga under 1989.

Bakgrunden till namnet är inte helt klarlagt men stugan var tidigare bostad för den person som hade hand om de hästskjutsar som höll till i det som idag är Röda ladan och som ligger vägg i vägg med Jontes stuga. Där föreningen idag har kontor, i Clasonska gården, låg tidigare ett lokalt postkontor. Troligen är det så att en man som har hetat Jonte (eller var det ett smeknamn?) bodde i stugan under en lång tid och att den därefter blev förknippad med denne man. Detta är dock bara spekulationer men klart är att föreningen har fått ett beständigt namn på sitt hus och att detta idag har blivit näst intill synonymt med föreningen i sig. Många vet inte var Övre Slottsgatan 3 ligger men desto fler hittar till Jontes.

Boka Jontes för exempelvis evenemang och klassfester.

Vill du boka någon av våra lokaler?