Kontakta

Kontakta

Här nedan finner du kontaktuppgifter till JF Uppsala.

Mottagningstider 
Rum 2124, Munken

Måndag 11-13
Onsdag 11-13
Torsdag 11-13

Ordförande
Mail: ordf@jf-uppsala.se
Tele: 070-090 86 73

Vice ordförande
Mail: viceordf@jf-uppsala.se
Tele: 070-090 86 72

Studiebevakare
Mail: studiebev@studieradet.org
Tele: 070-090 86 73

Adress: Övre slottsgatan 3, 753 10 Uppsala
Bankgironummer: 5389-2618
Org.nr: 817600-1678

Övriga kontaktuppgifter till styrelsen finner du här.

Information om JF kan fås genom viceordf@jf-uppsala.se
Frågor angående hemsidan riktas till IT-förmannen på it@jf-uppsala.se
Funderar du på att engagera dig i JF? Hör av dig till valberedningen på valberedning@jf-uppsala.se

Kontaktuppgifter till ämbetsmän

IT-ansvarig: it@jf-uppsala.se
Bokförman: bok@jf-uppsala.se
PJ-redaktion: redaktion@jf-uppsala.se
Gasque, tillställningar etc.: gasque@jf-uppsala.se
Näringsliv: naringsliv@jf-uppsala.se
Idrottsverksamheten: idrott@jf-uppsala.se
Klubbverket för bokningar etc.: klubbverk@jf-uppsala.se
Caféansvarig: cafe@jf-uppsala.se
Recceverksamhet: recce@jf-uppsala.se
PR-gruppen: pr@jf-uppsala.se
Scholaris: scholaris@jf-uppsala.se