Om Juristjouren

Driven ideellt av studenter.

Verksamheten

Juristjouren Uppsala är en del av Juridiska Föreningen i Uppsala som är en partipolitiskt och religiöst obunden studentförening för juridikstuderande i Uppsala. Juristjourens syfte är att studerande på juristprogrammet i Uppsala skall tillhandahålla allmänheten gratis juridisk rådgivning inom alla rättsområden med undantag för skattefrågor. För studenterna innebär detta ett sätt att komma i kontakt med den vardagliga juridiken och få möjligheten att tillämpa och utveckla sina juridiska kunskaper. Den nuvarande juristjouren, VT 2014, består av två projektledare och cirka 40 studenter som ideellt bedriver verksamheten på sin fritid. Alla rådgivare har fullföljt termin tre på juristprogrammet.

Arbetsmetod

Vid varje jourtillfälle sitter tio studenter i mindre grupper och arbetar med att lösa de frågor som har inkommit till jouren. Tillsammans försöker de efter bästa förmåga och så skyndsamt som möjligt att besvara frågorna genom att tillämpa den så kallade ”Uppsalametoden”. Denna problembaserade lösningsmodell innebär att studenterna först arbetar med en fråga på egen hand och därefter tillsammans med andra argumenterar fram en heltäckande och väl motiverad lösning på problemet. På så sätt garanteras ett så bra svar som möjligt på varje juridisk fråga som kommer in.

Juristjouren i Uppsala strävar efter att ge varje fråga ett så väl genomarbetat svar som möjligt, vare sig frågan ställs via telefon eller e-mail.