Stämmor

Stämmohandlingar

Kallelse aprilstämma 2017, Ämbetsbeskrivning filmansvarig, Nomineringar aprilstämma 2017, handlingar aprilstämma 2017, bilagor

Dagordning februaristämma 2017. Kallelse februaristämma 2017, Bilagor, nomineringar februaristämma 2017

Dagordning novemberstämma 2016Kallelse novemberstämma 2016-11-20Bilagor novemberstämma 2016, nomineringar novemberstämma 2016

Stämmohandlingar september 2016 inkl. bilagor, Kallelse septemberstämma 2016-09-26, Nomineringar september 2016

Stämmohandlingar maj 2016 inkl. bilagorKallelse till Föreningsstämma 16-05-22 justeradNomineringar maj 2016

Stämmohandlingar februari 2016, kallelse februaristämma 2016Nomineringar februari 2016

Stämmohandlingar december 2015Nominerade decemberstämman 2015,  Prop om kårstatus + utredning

Stämmohandlingar september 2015Nomineringar september 2015

Handlingar inför stämma maj 2015

Stämmohandlingar februari 2015

Reviderad budget februaristämma 2015

Föreningsstämma 7 december 2014

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll – 24-25 april 2017

Stämmoprotokoll – 12 februari 2017

Stämmoprotokoll – 20 november 2016

Stämmoprotokoll – 26 september 2016

Stämmoprotokoll – 22-23 maj 2016

Stämmoprotokoll – 28 februari 2016

Stämmoprotokoll – 06 december 2015

Stämmoprotokoll – 21 september 2015

Stämmoprotokoll – 25 maj 2015

Stämmoprotokoll – 22 februari 2015

Stämmoprotokoll – 7 december 2014

Stämmoprotokoll – 12 maj 2013

Stämmoprotokoll – 17 februari 2013

Stämmoprotokoll- 05 oktober 2010

Stämmoprotokoll- 09 februari 2010

Stämmoprotokoll- 10 maj 2008

Stämmoprotokoll- 16 februari 2008

Stämmoprotokoll – 25 februari 2007

Stämmoprotokoll – 26 februari 2006