Protokoll styrelsemöten

Protokoll

Juridiska Föreningen Uppsala arbetar för att vara en så demokratisk och transparent förening som möjligt, därför publiceras styrelsens justerade protokoll löpande under verksamhetsåret.
Vid frågor eller oklarheter angående protokoll är det bara att kontakta relevant ledamot i styrelsen.

2017

2016

2015

2014

2013