För ett bättre studentliv

Juridiska Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden studentförening för juriststudenter i Uppsala. JF bedriver såväl social som studiebevakande verksamhet.

Huvudsamarbetspartner

Samarbetspartner